Stichting lubofufoundation

Stichting Lubofu Foundation
De statuten van de Stichting geeft het volgende doel aan:
1. De stichting heeft als doel: het financieel ondersteunen van de Lubofu Womans club in Zambia, het helpen bij de ontwikkeling en realisering van projecten in Lubofu, de zelfredzaam van de Lubofu Womans club te stimuleren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.Beloningsbeleid
De statuten van de Stichting geeft het volgende bij beloning aan:
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.